2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­xi­co spil­le­de en me­get un­der­hol­den­de før­ste kamp mod Uru­gu­ay, og selv om man ik­ke be­hø­ver at vin­de den­ne kamp, vil det over­ra­ske me­get, hvis man ik­ke kom­mer med en of­fen­siv indstil­ling – dels lig­ger det til hol­det, og dels har man mas­siv op­bak­ning fra man­ge me­xi­can­ske ind­van­dre­re. Ja­mai­ca er tvun­get frem ef­ter ne­der­la­get til Ve­nezu­ela, og har det de­fen­si­ve midt­ba­ne­an­ker Ro­dolph Austin i ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket alt an­det li­ge og­så skal va­e­re en for­del for det­te spil. Gan­ske flot od­ds på mindst tre mål i det­te opgør.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.