2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Uru­gu­ay tab­te skuf­fen­de den før­ste kamp mod Me­xi­co, og der­for er man pi­sket frem i den­ne kamp. Det bør gi­ve en un­der­hol­den­de kamp, selv om Lu­is Suárez fort­sat er skadet. For Uru­gu­ays de­fen­siv om­kring Die­go Godin er ik­ke glad for at af­gi­ve ba­grum, men det bli­ver man nødt til i dag, da kun sejr re­elt set kan bru­ge. Ve­nezu­ela kan le­ve fint med kryds og vil der­for stil­le sig ned og spil­le på om­stil­lin­ger, hvor man godt kan fo­re­stil­le sig, at en spil­ler som José Ron­don kom­mer til at gø­re ondt på Uru­gu­ay. Od­dset er i hvert fald flot på tre mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.