Ky­ster og stran­de

BT - - NYHEDER -

BT 3. MARTS Eks­per­ter vur­de­rer I BT, at for­vent­nin­ger­ne til turi­ster ved de ti kyst­na­e­re pro­jek­ter er alt for hø­je, når der for­ven­tes 1,7 mio. nye turi­ster om året, og der ik­ke er ta­get høj­de for øget kon­kur­ren­ce. BT 4. MARTS Er­hvervs­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sens (V) egen ana­ly­se vi­ser, at turi­ster­ne slet ik­ke er in­ter­es­se­re­de i fle­re af de pro­jek­ter, der er sat i va­erk på kyster­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.