San­ders vil sam­ar­bej­de for at slå Trump

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Re­pu­bli­ka­ne­ren Do­nald Trump vil va­e­re ’en ka­ta­stro­fe’ på pra­esi­dent­po­sten i USA, si­ger Ber­nie San­ders.

Den de­mo­kra­ti­ske se­na­tor vil der­for mø­des med sin mod­stan­der i kam­pen om at bli­ve par­tiets pra­esi­dent­kan­di­dat, Hil­lary Cl­in­ton, for at drøf­te, hvor­dan par­ti­et kan sam­les og stå sam­men om at for­hin­dre, at Trump vin­der pra­esi­dentval­get i novem­ber.

»Jeg vil gø­re alt, hvad der står i min magt, og jeg vil ar­bej­de så hårdt, jeg kan, for at sik­re, at Do­nald Trump ik­ke bli­ver pra­esi­dent i USA,« si­ger Ber­nie San­ders.

San­ders tra­ek­ker sig end­nu ik­ke fra kaplø­bet om at bli­ve de­mo­kra­ter­nes pra­esi­dent­kan­di­dat, selv­om Cl­in­ton nu har op­nå­et det nød­ven­di­ge an­tal de­le­ge­re­de og der­med de fa­cto har vun­det sit par­tis no­mi­ne­ring.

Han har der­med hel­ler ik­ke end­nu - gi­vet hen­de sin støt­te, så­dan som Oba­ma har op­for­dret til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.