74-årig dømt for op­for­dring til for­bry­del­se

BT - - NYHEDER - ritzau

»Jeg gi­ver og­så ger­ne en dunk ben­zin.«

Så­dan skrev en nu 74-årig mand på Fa­ce­book i au­gust sid­ste år, ef­ter at der var ble­vet sat ild til Is­la­misk Tros­sam­funds byg­ning i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter.

Be­ma­er­k­nin­gen ko­ste­de tors­dag man­den 60 da­ges fa­engsel i Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster.

»Dom­men blev gjort be­tin­get un­der hen­syn til hans al­der og hel­bred,« forta­el­ler spe­ci­a­lankla­ger Emil Fol­ker.

Un­der sa­gen har den 74-åri­ge na­eg­tet sig skyl­dig, da det ik­ke var hans hen­sigt at til­skyn­de an­dre til at be­gå en for­bry­del­se.

Fle­re an­dre, der skrev ind­la­eg på den på­ga­el­den­de Fa­ce­book-si­de, er si­den ble­vet sig­tet for at til­skyn­de til en for­bry­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.