Ja, po­li­ti­ker­ne har lyt­tet til dan­sker­ne

BT - - DEBAT -

ELLA MARIA BISSCHOP-LAR­SEN

po­li­ti­ker­ne har lyt­tet til den mas­si­ve mod­stand, der har va­e­ret i be­folk­nin­gen mod yder­li­ge­re byg­ge­ri­er på kyster­ne. Med bå­de un­der­skrif­tind­sam­lin­ger og kyst­kampag­ner har vi mo­bi­li­se­ret den dan­ske be­folk­ning, og det af­spej­ler sig i den nye af­ta­le. Det er vig­tigt at be­va­re den dan­ske na­tur af to år­sa­ger. For det før­ste ud­gør na­tu­ren nog­le fa­el­les va­er­di­er, som ge­ne­ra­tio­ner før os ha r pa sset på. Der­u­d­over har vi i Dan­mark mest na­tur ta­et­test på kyster­ne, hvor der vok­ser vild na­tur, og hvor om­rå­der­ne er størst. Der­for skal vi li­ge­le­des pas­se på vo­res ky­ster.

SEJ­REN ER, AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.