Cl­in­ton ta­ler ved A lis be­gra­vel­se

BT - - NYHEDER -

der har po­rtra­et­te­ret Muham­mad Ali, er blandt ki­ste­ba­e­rer­ne.

Pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma kom­mer ik­ke til be­gra­vel­sen, op­ly­ser Det Hvi­de Hus. Pra­esi­den­ten skal til sin ae­ld­ste dat­ters di­mis­sion. I ste­det vil en re­pra­e­sen­tant for pra­esi­den­ten la­e­se et brev fra Oba­ma-fa­mi­li­en højt ved ce­re­mo­ni­en.

Ho­ved­g­ud­stje­ne­sten bli­ver holdt i en stor sport­s­a­re­na med plads til over 20.000 men­ne­sker. Det bli­ver en gud­stje­ne­ste på tva­ers af for­skel­li­ge re­li­gio­ner, men den bli­ver le­det af en imam og bli­ver holdt i den mus­lim­ske tra­di­tion, si­ger fa­mi­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.