Fin­land ha­ev­der, at dansk fly kra­en­ke­de luftrum

BT - - NYHEDER -

Et dansk fly – for­ment­lig et kamp­fly – har mu­lig­vis kra­en­ket Fin­lands luftrum syd­vest for Hangö, skri­ver det fin­ske nyheds­bu­reau FNB.

Fly­et, der be­skri­ves som et ’stats­ligt dansk fly’, skal va­e­re flø­jet ind i finsk luftrum sent ons­dag af­ten.

Det er sket, mens Nato er i gang med sin år­li­ge mi­li­ta­e­rø­vel­se ved Bal­ti­kum, Balt­ops.

De fin­ske gra­en­se­myn­dig­he­der er i gang med at un­der­sø­ge, hvad der er sket, hed­der det. Der er ik­ke yder­li­ge­re de­tal­jer.

Ad­skil­li­ge kamp­fly fra bl.a. Stor­bri­tan­ni­en og Tys­kland del­ta­ger i øvel­sen. Fin­land er og­så in­vi­te­ret med og har tre of­fi­ce­rer på plads un­der øvel­sen, der ind­led­tes mandag på net­op Hangö, hvor fin­ner­ne nu si­ger, at et dansk fly har va­e­ret på af­ve­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.