Prin­cip­fast tid­li­ge­re bi­skop er død

BT - - NYHEDER -

Tid­li­ge­re Aar­hus-bi­skop Her­luf Erik­sen er død, 92 år gam­mel. Det skri­ver År­hus Stift­s­ti­den­de.

Her­luf Erik­sen dø­de ef­ter kort tids syg­dom, skri­ver avi­sen.

Han var bi­skop i Aar­hus Stift fra 1979 til 1994 og skab­te over­skrif­ter, da han i 1989 na­eg­te­de at gi­ve en ny­an­sat pra­est kol­lats (brev, hvori bi­skop­pen over­dra­ger et fol­kekir­ke­ligt pra­este­em­be­de, red.), da pra­e­sten hav­de er­kla­e­ret sin tro på gen­fød­sel.

Her­luf Erik­sen mar­ke­re­de sig som is­lam­kri­ti­ker og meld­te sig i 2006 ind i Is­lam­kri­tisk Net­va­erk, for­di han iføl­ge Kri­ste­ligt Dag­blad sav­ne­de ’en ty­de­li­ge­re skel­nen i sam­fun­det mel­lem is­lam og kri­sten­dom’.

Mis­for­stå­et to­le­ran­ce og fri­sind er den stør­ste trus­sel mod Dan­mark, men­te den tid­li­ge­re bi­skop.

Her­luf Erik­sen ef­ter­la­der sig ae­g­te­fa­el­le samt par­rets to børn, seks bør­ne­børn og et ol­de­barn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.