Uber får mil­li­onbø­de i Frank­rig

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke kun i Dan­mark, at kør­sels-ap­pen Uber pro­vo­ke­rer.

I Frank­rig er sel­ska­bet bag Uber ble­vet he­vet i ret­ten for at udø­ve ulov­lig taxi­for­ret­ning og kø­re med ulov­li­ge chauf­fø­rer.

Og i går kend­te den fran­ske dom­stol Uber Pop skyl­dig og har idømt sel­ska­bet en bø­de på 800.000 eu­ro sva­ren­de til ca. 6 mio. kr. – hvoraf halv­de­len er be­tin­get.

Sam­ti­dig blev Pi­er­re-Di­mi­tri Go­re-Co­ty, Ubers chef i Eu­ro­pa, Mellemøsten og Afri­ka, og Thi­baud Simp­hal, fir­ma­ets ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, idømt min­dre bø­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.