Over­le­ve­de ti kniv­stik – nu er hun død

BT - - TV / RADIO -

epi­so­den over­le­ve­de den den­gang 27-åri­ge sku­e­spil­ler al­li­ge­vel.

The­resa Sal­da­na er mest kendt for sin med­vir­ken i tv-se­ri­en ’The Com­mish’ og rol­len MÅNEN I DAG som Leo­no­re i Mar­tin Scor­sese­fil­men ’Rag­ing Bull’ med Ro­bert De Niro i ho­ved­rol­len fra 1980.

Hen­des suc­ces i den stor­film var det, som to år se­ne­re na­er ko­ste­de hen­de li­vet. En evig ak­tu­el kamp Ef­ter over­fal­det blev hun ak­ti­vist og ka­em­pe­de in­da­edt mod stal­ke­re. En kamp, som var evig ak­tu­el.

Ef­ter det blo­di­ge over­fald blev Art­hur Ri­chard Ja­ck­son dømt for sin uger­ning og af­so­ne­de 14 år i et ame­ri­kansk fa­engsel, før han blev for­flyt­tet til et psy­ki­a­trisk sy­ge­hus i Stor­bri­tan­ni­en i 1997. Han dø­de i 2004 af hjer­tesvigt.

Ja­ck­son ef­ter­lod sig imid­ler­tid en gru­som arv: I 1989 tog den 19 år gam­le Ro­bert Jo­hn Bar­do li­vet af sku­e­spil­le­ren Re­bec­ca Scha­ef­fer, som ba­re var 21 år gam­mel. Bar­do, der in­spi­re­ret af Ja­ck­son hav­de hy­ret en pri­vat­de­tek­tiv, skød hen­de.

I 1984 ind­vil­li­ge­de The­resa Sal­da­na i at spil­le sig selv i fil­men ’Vi­ctims for Vi­ctims: The The­resa Sal­da­na Story’, og i 1986 ud­gav hun bo­gen ’Bey­ond Sur­vi­val’.

Hun øn­ske­de at sa­et­te fo­kus på stal­king ved at forta­el­le sin hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.