Fod­bold

BT - - TV -

Ved EM-slut­run­den i Frank­rig mø­des Eng­land og Rusland i 1. spil­ler­un­de i grup­pe B. Eng­la­en­der­ne er blandt out­si­der­ne til tit­len, og Roy Hod­g­sons mand­skab im­po­ne­re­de og­så i kva­li­fi­ka­tio­nen. Rus­ser­nes hold be­står pri­ma­ert af spil­le­re fra den rus­si­ske liga, og de­res pri­ma­e­re styr­ke er net­op hol­det, der imid­ler­tid får det sva­ert mod Eng­land. DR1: 20.50

I de sid­ste to år af sit liv fo­rel­sker prin­ses­se Di­a­na sig i den char­me­ren­de hjer­tekirurg dr. Has­nat Khan, men hun er kon­stant jag­tet af slad­der­pres­sen. De snak­ker om sam­men at flyt­te til ud­lan­det, men Khan har pro­ble­mer med at ac­cep­te­re pres­sens sto­re be­vå­gen­hed. Da Di­a­na og Khan får pro­ble­mer i de­res for­hold, fin­der hun trøst hos den egyp­ti­ske for­ret­nings­mand og man­ge­mil­li­o­na­er Do­di Fay­ed. TV 2 Char­lie: 20.35

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.