LØRDAGENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk dra­ma fra 2007. (Thin­gs We Lost in the Fi­re) Aud­rey Bur­kes mand Bri­an­dør un­der tragi­ske om­sta­en­dig­he­der, og hårdt ramt af sorg til­by­der hun sin mands gam­le ven Jer­ry Sun­bor­ne at flyt­te ind hos hen­de og bør­ne­ne. Jer­ry er en hjem­løs narko­man, der for­sø­ger at kom­me til­ba­ge på ret­te spor, og han be­gyn­der at hja­el­pe hen­de og fa­mi­li­en. Ved fa­el­les hja­elp kom­mer Aud­rey og Jer­ry li­ge så stil­le vi­de­re med li­vet. Med­vir­ken­de: Aud­rey Bur­ke: Hal­le Ber­ry, Jer­ry Sun­bor­ne: Be­ni­cio Del Toro og Bri­an Bur­ke: David Du­chov­ny. In­struk­tion: Sus­an­ne Bi­er. TV 2 kl. 22.40 Ame­ri­kansk actio­ne­ven­tyr fra 1984. (In­di­a­na Jo­nes and the Temp­le of Doom) Den be­røm­te ar­ka­e­o­log og eks­pert i det ok­kul­te Dr. In­di­a­na Jo­nes al­li­e­rer sig med en nat­klubsan­ge­r­in­de og en rast­løs 12årig ved navn Short Ro­und. De en­der al­le i en lil­le in­di­a­n­er­lands­by, hvor ind­byg­ger­ne forta­el­ler dem, at en hel­lig sten er bli­vet stjå­let fra dem. In­di­a­na og co. mel­der sig fri­vil­ligt til at fin­de den hel­li­ge sten og be­gi­ver sig ud på end­nu et far­ligt even­tyr, der ta­ger dem over bjerg og dal. Selvsagt le­ver den mo­di­ge og char­me­ren­de helt In­dy sta­dig op til sit ry, da fil­mens hel­tin­de skal of­fres for gu­der­ne. Med­vir­ken­de: Dr. Hen­ry »In­di­a­na« Jo­nes: Har­ri­son Ford, Wil­hel­mi­na »Wil­lie« Scott: Ka­te Caps­haw og Short Ro­und: Ke Huy Qu­an. In­struk­tion: Ste­ven Spi­el­berg. TV3 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.