Et glimt af ...

BT - - TV -

Va­ert Sis­se Fi­sker ta­ger se­er­ne med til en "hem­me­lig" by i Dan­mark. Med sig har hun to livs­stil­s­eks­per­ter, der ud fra ud­valg­te glimt og be­søg skal ga­et­te, i hvil­ken by de er. I af­te­nens pro­gram er Sis­se ta­get til en by, hvor man er vild med hjem­me­va­er­net og spi­ser 76 pro­cent me­re rul­lepøl­se til mor­gen­mad i for­hold til re­sten af lan­det. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.