Ba­by­er­nes ...

DAGENS TIP mandag

BT - - TV -

Hvor­dan ser og hø­rer et ny­født barn? Hvor­dan ud­for­sker det spa­e­de barn ver­den? Hvor­for kan det svøm­me un­der vand? Hvor­dan kom­mu­ni­ke­rer det? Og hvor­for bli­ver børn i trod­sal­de­ren så ra­sen­de? De før­ste tre år af et men­ne­skes liv er de vig­tig­ste i he­le li­vet. Det er her, vi la­e­rer at gå, ta­le og om­gås an­dre men­ne­sker. DR2: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.