Roy­a­le hi­sto­ri­er

DAGENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Prins Wil­li­ams po­pu­la­ri­tet er ste­get støt i man­ge år, og han be­trag­tes som det bri­ti­ske mo­nar­kis frem­tid. Det er ham, som flest men­ne­sker øn­sker, skal over­ta­ge tro­nen ef­ter sin bed­ste­mor, dron­ning Eliza­beth. Men hvor­for er prins Wil­li­am ble­vet så po­pu­la­er blandt den bri­ti­ske be­folk­ning? Kom med ind bag de roy­a­le mu­re. TV 2 Char­lie: 19.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.