Norsk ko­met

Ed­vald Boas­son Ha­gen vandt på for­nem vis fjer­de eta­pe af cy­kel­lø­bet Critéri­um du Daup­hiné

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SPRINTMESTER

Det blev nord­man­den Ed­vald Boas­son Ha­gen (Di­men­sion Da­ta), som var hur­tigst i mas­ses­pur­ten på fjer­de eta­pe af cy­kel­lø­bet Critéri­um du Daup­hiné, som fun­ge­rer som op­takt til Tour de Fran­ce.

Den nor­ske me­ster på lan­de­vej su­se­de for­bi de øv­ri­ge ri­va­ler og snup­pe­de en flot sejr for­an Juli­an Alap­hi­lip­pe (Etixx-Qu­i­ck-Step), som blev nummer to, mens Na­cer Bouhan­ni (Co­fi­dis) blev tre­er.

Den ge­ne­relt me­get fla­de eta­pe var 176 km lang og strak­te sig fra Tain-l’Her­mi­ta­ge til Bel­ley i Frank­rig. Og eta­pen var som skabt til sprin­ter­ne.

Al­li­ge­vel for­søg­te tre ryt­te­re sig med et iha­er­digt ud­brud li­ge fra start, hvor fel­tet slet ik­ke re­a­ge­re­de.

Det var de min­dre kend­te nav­ne, Maxi­me Bou­et (Etixx-Qu­i­ck-Step), Fre­de­rik Veu­che­len (Wan­ty-Grou­pe Go­bert) og Bry­an Nau­leau (Di­rect Ener­gie), som stak af­sted og fik over fem mi­nut­ters for­spring.

Fel­tet kom ta­et­te­re og ta­et­te­re på de tre ud­bry­de­re til slut, og der­for prø­ve­de Bou­et, som er født i må­l­by­en Bel­ley, at kø­re ale­ne mod mål, men han blev hen­tet fi­re ki­lo­me­ter før mål.

Det var fak­tisk Bou­ets eget hold, som kør­te ham ind, for­di hol­det sat­se­de på Alap­hi­lip­pe i spur­ten. Bou­et tog der­for en fø­ring for­re­st i fel­tet, in­den han lod sig fal­de helt ud­mat­tet til­ba­ge i fel­tet.

Al­ber­to Con­ta­dor (Tin­koff), som har ført lø­bet fra søn­da­gens ind­le­den­de bjerg­pro­log og til nu, er fi­re se­kun­der for­an Chris Froo­me (Sky) og seks se­kun­der for­an Ri­chie Por­te (BMC) i den sam­le­de stil­ling.

I we­e­ken­den skal ryt­ter­ne på de sid­ste tre eta­per op i bjer­ge­ne i det fran­ske, og det er her, de sto­re klas­se­ments­ryt­te­re skal af­gø­re eta­pe­lø­bet. /ritzau/

FO­TO: AFP

Ed­vald Boas­son Ha­gen kø­rer over mål­stre­gen som vin­der af fjer­de eta­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.