DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM er den helt sto­re be­gi­ven­hed set med de fle­ste dan­ske sport­s­in­ter­es­se­re­des bril­ler, og det i hvert fald med af­stand den be­gi­ven­hed, som book­ma­ker­ne får mest omsa­et­ning på i j uni.

Det ta­ger vi og­så kon­se­kven­sen af her på spil­re­dak­tio­nen og le­ve­rer så­le­des et spil til hver ene­ste kamp – fra af­te­nens åb­nings­kamp frem til fi­na­len er spil­let om en må­neds tid.

Du vil des­u­den kun­ne fin­de me­re ud­dy­ben­de ana­ly­ser af spil­le­ne på bt.dk, hvor der og­så kan kom­me ek­stra spil, hvis der kom­mer en udvikling, ef­ter kam­pe­ne er spil­let.

Li­ge­le­des vil der i dis­se spal­ter lø­ben­de bli­ve op­da­te­ret med, hvem book­ma­ker­ne har som fa­vo­rit­ter, alt ef­ter hvor­dan kam­pe­ne går, så du er helt op­da­te­ret i for­hold til at få sat de rig­ti­ge spil un­der EM. Lad fod­bold­fe­sten be­gyn­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.