1,57

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er vir­ke­lig sva­ert at se, at der ik­ke skul­le kom­me mål i den­ne kamp. Chi­le er tvun­get frem ef­ter ne­der­la­get til Ar­gen­ti­na, og de har da og­så mas­ser af of­fen­siv kva­li­tet og vil ger­ne spil­le fremad. Rent sta­ti­stisk er ot­te ud af hol­dets 10 se­ne­ste kam­pe da og­så endt med mini­mum tre mål. Mod­stan­der Bo­li­via im­po­ne­re­de in­gen i pre­mi­e­re­ne­der­la­get til Pa­na­ma, og skal de jag­te ba­re den lil­le mu­lig­hed for at gå vi­de­re, skal de og­så frem på ba­nen i den­ne kamp. Bo­li­via de­fen­siv ser dog så rin­ge ud, at det vil straf­fe sig, at de skal frem, så prøv mindst tre mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.