2,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør fal­de man­ge mål i den­ne kamp. Ar­gen­ti­na hav­de godt nok ik­ke Lio­nel Mes­si med i den før­ste kamp, men mon ik­ke han kom­mer i spil i den­ne kamp. Uan­set hvad har Ar­gen­ti­na mas­ser af of­fen­siv kva­li­tet, og de skal op imod et Pa­na­ma-hold, der be­dømt ud fra den før­ste kamp mod Bo­li­via og­så har no­get me­re at sky­de med of­fen­sivt end de­fen­sivt. Mod et svagt hold fra Bo­li­via gav man man­ge chan­cer va­ek, mens man mod­sat sag­tens kan true Ar­gen­ti­na på om­stil­lin­ger. På en dag uden man­ge al­ter­na­ti­ver, prø­ves her et spil på fi­re mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.