2 , 0 5

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der hvi­ler et tungt pres på de fran­ske spil­le­re før den­ne kamp, og selv om de har spil­let godt i test­kam­pe­ne, kan det ik­ke und­gå at spil­le ind, at der nu står no­get på spil. I an­dre åb­nings­kam­pe med sto­re fa­vo­rit­ter, har der gå­et lidt tid, før fa­vo­rit­ten har sat sig igen­nem (se­ne­st med Bra­si­li­en imod Kro­a­tien ved VM), og selv om Ru­ma­e­ni­en ik­ke er no­get stort lands­hold, for­sva­rer de sig gan­ske godt. Frank­rig har haft vis­se pro­ble­mer med me­get de­fen­si­ve hold, som man så det i de to kam­pe mod Al­ba­ni­en, så det er et fint od­ds på, at Ru­ma­e­ni­en ik­ke er bag­ud ved pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.