SE­BA­STI­AN DORSET

Ko­mi­ker, med tysk mor­far og rus­sisk far­far

BT - - DEBAT -

Må­den, prø­ven er ble­vet sva­e­re­re på, hol­der men­ne­sker ude, som har ydet en lang ind­sats for vo­res sam­fund. De er må­ske anal­fa­be­ter og ar­bej­der med ren­gø­ring. Hvor­for skal de hol­des ude af en me­get aka­de­misk prø­ve? Nej. Det vir­ker som om, prø­ven er la­vet for at få folk til at sva­re for­kert – ik­ke for at de­mon­stre­re en vi­den. Nog­le af spørgs­må­le­ne er helt ir­re­le­van­te. Per­son­ligt har jeg f.eks. al­drig set Syl­fi­den og kom­mer hel­ler ik­ke til det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.