En hi­sto­risk sej r

BT - - DEBAT -

Cl­in­ton og Trump har én ting til fa­el­les. De­res for­ret­nin­ger. Hvis man kom­mer på tva­ers af den, el­ler stil­ler kri­ti­ske spørgs­mål ved de to per­so­ners for­ret­nings­me­to­der, så får man bal­la­de. In­gen af dem vil løf­te slø­ret for, hvad der fo­re­går bag kulis­ser­ne i de­res respek­ti­ve virk­som­he­der. Det er selv­føl­ge­lig et pro­blem, når man vil va­e­re pra­esi­dent for he­le USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.