B ed­ste kan­di­da­ter?

BT - - DEBAT -

To kan­di­da­ter, som tan­ke­va­ek­ken­de man­ge ame­ri­ka­ne­re ik­ke øn­sker at se i Det Hvi­de Hus (...) En tid­li­ge­re kon­tro­ver­si­el før­ste­da­me, der si­den blev se­na­tor og nu den før­ste kvin­de­li­ge pra­esi­dent­kan­di­dat, over for en po­li­tisk uta­em­met ejen­doms­ma­ta­dor, der ty­de­lig­vis ik­ke er vant til at skul­le til­pas­se sig an­dre me­nin­ger end sin egen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.