EM-fod­bold

BT - - TV-GUIDE -

BENJAMIN MUNK LUND Sport­s­chef Eng­land-Rusland

Slut­run­der og Eng­land er for mig al­tid no­get sa­er­ligt, så det bli­ver selv­føl­ge­lig en pri­o­ri­tet at se, hvor­dan eng­la­en­der­ne får gang i de­res EM-kampag­ne mod grup­pens for­modet hår­de­ste mod­stan­der, Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.