Jan­nik Vester­gaard kan over­gå Chri­sti­an Erik­sen

Jan­nik Vester­gaard er mil­li­me­ter fra at kun­ne kal­de sig Borus­sia Mön­cheng­lad­ba­ch­spil­ler. Men end­nu er skif­tet fra Wer­der Bre­men ik­ke helt på plads.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - REKORDHANDEL LU­RER Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le | jm­mo@bt.dk

Den 23-åri­ge Vester­gaard har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger de per­son­li­ge de­tal­jer på plads med Borus­sia Mön­cheng­lad­bach, og nu mang­ler klub­ber­ne kun at bli­ve eni­ge om en sum.

Wer­der Bre­mens ma­na­ger Frank Bau­mann for­tal­te ons­dag til ty­ske Bild, at man var ta­et på en af­ta­le.

Wer­der Bre­men for­lan­ger dog iføl­ge BTs op­lys­nin­ger 18 mio. eu­ro – 135 mio. kr. – for den dan­ske for­svars­klip­pe, men så me­get er Borus­sia Mön­cheng­lad­bach ik­ke vil­lig til at be­ta­le.

Det be­ty­der dog ik­ke, at hand­len bli­ver brem­set. Der for­hand­les in­ten­sivt, og iføl­ge BTs kil­der kom­mer over­gangsum­men an­gi­ve­ligt til at lig­ge på 15 mio. eu­ro plus en til to mio. eu­ro i bonus. Det er det sam­me som 112,5 mio. kr., og så kom­mer til­la­eg­get på 7,5-15 mio. kr. oveni via bonus­ser.

En over­gangs­sum på mindst 112,5 mil­li­o­ner kro­ner plus bonus­ser­ne vil be­ty­de, at Jan­nik Vester­gaard bli­ver den dy­re­ste dan­ske fod­bold­spil­ler no­gen­sin­de. Den fo­re­lø­bigt dy­re­ste spil­ler er Chri­sti­an Erik­sen, der skif­te­de fra Ajax til Tot­ten­ham for om­trent 100-110 mio. kr. i 2013.

BT har va­e­ret i kon­takt med Jan­nik Vester­gaard, men han hav­de in­gen kom­men­ta­rer til op­lys­nin­ger­ne om det fo­re­stå­en­de skif­te til Borus­sia Mön­cheng­lad­bach.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.