Ho­spi­ta­let sva­rer:

BT - - NYHEDER -

UTILSIGTET HAENDELSE Her­lev Ho­spi­tal op­ly­ser til BT, at man vil un­der­sø­ge over­la­e­gens sag na­er­me­re, før man ud­ta­ler sig. »Ge­ne­relt be­hand­ler vi sa­ger som den­ne som en utilsigtet haendelse, hvor vi la­ver en grun­dig ana­ly­se af, hvad der er sket, hvor­for det er sket og i gi­vet fald, hvor­dan det er sket. Vo­res pa­tien­ter fortje­ner en grun­dig un­der­sø­gel­se af for­lø­bet, in­den vi ud­ta­ler os, og det har en me­get høj pri­o­ri­tet på ho­spi­ta­let,« med­del­er Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal i et skrift­ligt svar til BT.

Re­gion Ho­vedsta­den er­kend­te selv ons­dag i en re­de­gø­rel­se til Sty­rel­sen for Pa­tient­sik­ker­hed,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.