Po­pu­la­er se­na­tor støt­ter Cl­in­ton

BT - - NYHEDER -

Den sa­er­de­les po­pu­la­e­re ame­ri­kan­ske se­na­tor Eliza­beth War­ren har gi­vet Hil­lary Cl­in­ton sin for­mel­le støt­te frem mod pra­esi­dentval­get i novem­ber. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

»Jeg er klar til at gå ind i den­ne kamp og gi­ve alt, jeg har, for at Hil­lary Cl­in­ton bli­ver den na­e­ste pra­esi­dent i USA. Og jeg er klar til at sik­re, at Do­nald Trump al­drig får en plads i Det Hvi­de Hus,« si­ger se­na­to­ren fra del­sta­ten Mas­sa­chu­setts i tal­ks­howet ’The Ra­chel Mad­dow Show.’

War­ren er den se­ne­ste kvin­de­li­ge se­na­tor fra de­mo­kra­ter­ne, der om­fav­ner Hil­lary Cl­in­ton, men hun bli­ver og­så be­skre­vet som den vig­tig­ste. Eliza­beth War­ren er i of­fent­lig­he­den kendt som en af top­skik­kel­ser­ne hos den pro­g­res­si­ve fløj i Det De­mo­kra­ti­ske Par­ti, som og­så Hil­lary Cl­in­tons na­er­me­ste mod­stan­der i kam­pen om at bli­ve pra­esi­dent­kan­di­dat, Ber­nie San­ders, til­hø­rer. Hen­des støt­te til Cl­in­ton bli­ver der­for set som et skridt mod at for­e­ne de­mo­kra­ter­ne .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.