Hul i No­a­hs Ark

BT - - NYHEDER -

SAMMENSTØD En ver­sion af No­a­hs Ark, der tje­ner som fly­den­de mu­se­um, kom galt af sted i Oslos havn i går. Det ske­te, da far­tø­jet bra­ge­de ind i et kystvagts­far­tøj, mens det var ved at bli­ve trans­por­te­ret af sla­e­bebå­de.

Ved sam­men­stø­det fik No­a­hs Ark et stør­re hul i styr­bord­s­si­de men skal va­e­re slup­pet for stør­re struk­tu­rel­le ska­der. No­a­hs Ark er Eu­ro­pas før­ste fly­den­de mu­se­um for bi­bel­ske forta­el­lin­ger og skal ef­ter pla­nen sej­le vi­de­re til San­defjord se­ne­re på må­ne­den.

Far­tø­jet er 70 me­ter langt, 13 me­ter højt og har fi­re da­ek. In­gen men­ne­sker kom til ska­de ved på­sej­lin­gen.

Der var ef­ter si­gen­de in­gen dyr om bord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.