Ja, bi­stand er ik­ke et af­pres­nings­va­er­k­tøj

BT - - DEBAT -

JOHANNE SCH­MIDT-NI­EL­SEN

os selv om, hvad for­må­let er med at gi­ve ud­vik­lings­bi­stand. Er for­må­let, at vi skal slip­pe af med af­vi­ste asylan­sø­ge­re, el­ler er for­må­let at for­sø­ge at be­ka­em­pe fat­tig­dom, ulig­hed og uret­fa­er­dig­hed? Jeg sy­nes, det bur­de va­e­re det sid­ste. Der­u­d­over er li­ge pra­e­cis fat­tig­dom, ulig­hed og uret­fa­er­dig­hed år­sa­ger­ne til, at man­ge mi­gre­rer. Vil vi stop­pe mi­gra­tio­nen, er vi nødt til at be­ka­em­pe de år­sa­ge r, de r ska­ber mi­gra­tion. Og det gør man blandt an­det gen­nem ud­vik­lings­bi­stan­den.

VI MÅ SPØR­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.