Tå­re­gas mod bri­ti­ske fod­bold­fans

BT - - NYHEDER -

For an­den dag i tra­ek var der i går bal­la­de i den fran­ske hav­ne­by Mar­seil­le i for­bin­del­se med EM i fod­bold.

En­gel­ske fod­bold­fans ka­ste­de med fla­sker og an­det ka­ste­skyts mod fransk po­li­ti, der sva­re­de igen med tå­re­gas. De en­gel­ske EM-fans var sam­let uden­for en pub i Vieux-di­strik­tet, sam­me sted som der var uro­lig­he­der tors­dag af­ten.

I går måt­te po­li­ti­et så ad­skil­le en­gel­ske og rus­si­ske fod­bold­fans, si­ger po­li­ti­tals­mand Lau­rent Nu­nez til nyheds­bu­reau­et AFP. Fle­re fod­bold­fans er an­holdt, til­fø­jer han.

Et stort an­tal eng­la­en­de­re har el­lers få­et ka­ran­ta­e­ne fra land­skam­pe­ne og kan ik­ke kø­be bil­let­ter i eget navn, men der er alt­så sta­dig bal­la­de­ma­ge­re, der har ta­get tu­ren til Frank­rig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.