-te­a­ter

BT - - KULTUR -

va­er­di, for­di det be­ty­der no­get for os.

Det he­le hand­ler om at ha­ed­re. Men det gi­ver og­så en stør­re fa­el­les­skabs­fø­lel­se om de man­ge ar­ran­ge­men­ter, net­op for­di de er delt op ef­ter smag.

»Det hand­ler om at ha­ve en fa­el­les for­stå­el­se af, hvad der er ’vo­res’ gen­re. Og hvis no­gen mang­ler at bli­ve ha­ed­ret, la­ver vi en pris, f.eks. har Det får folk til at ta­en­ke, at det er en fest, som de og­så ger­ne vil va­e­re en del af. Li­ge­som når folk sid­der med he­le nat­ten til Oscars, for­di det er fedt at va­e­re med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.