An­dre sa­ger

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

ADAM JOHNSON:

Den tid­li­ge­re Man­che­ster Ci­ty-spil­ler blev i marts 2016 idømt seks års fa­engsel, ef­ter han in­drøm­me­de at ha­ve haft seksu­el om­gang med en pi­ge på 15 år. Jo­hn­sons ka­e­re­ste var gravid, da Sun­der­land-spil­le­ren tog kon­takt til pi­gen, som han først gav to sig­ne­re­de trø­jer og si­den alt­så er­kend­te at ha­ve haft seksu­el om­gang med.

LEICESTER:

Ma­na­ger Ni­gel Pear­son måt­te si­ge far­vel in­den guldsa­e­so­nen i år, da hans søn, Ja­mes Pear­son, og hold­kam­me­ra­ter­ne Tom Hop­per og Adam Smith på en tra­e­nings­tur til Thailand køb­te tre prosti­tu­e­re­de. De tre Leicester-spil­le­re valg­te at fil­me den seksu­el­le akt, hvor de sam­ti­dig kom med ra­ci­sti­ske og ned­la­den­de kom­men­ta­rer om pi­ger­ne.

BENZEMA-VALBUENA:

Det fran­ske lands­hold blev ry­stet i sin grund­vold, da det i novem­ber 2015 kom frem, at stjer­ne­an­gri­be­ren Ka­rim Benzema hav­de del­ta­get i af­pres­nin­gen af lands­holdskol­le­ga­en Mat­hieu Valbuena. Ben­ze­mas med­sam­men­s­vor­ne var kom­met i be­sid­del­se af en sex-vi­deo, hvori Valbuena op­t­rå­d­te. In­gen af de to spil­le­re er med ved det igang­va­e­ren­de EM.

RIBÉRY-BENZEMA:

Til­ba­ge i 2010 blev tre fran­ske lands­holds­spil­le­re – Fran­ck Ribéry, Ka­rim Benzema og Sid­ney Go­vou – an­kla­get for at ha­ve haft sex med en 16-årig prosti­tu­e­ret i 2008. Spil­ler­ne af­vi­ste, at de var vi­den­de om, at hun var min­dre­årig. An­kla­ger­ne mod fod­bold­stjer­ner­ne blev se­ne­re drop­pet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.