Payets perle

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

FRANSK FORLØSNING

Først skul­le der dan­ses af til åb­nings­ce­re­mo­ni­en, men da DJ David Gu­et­ta hav­de sluk­ket sin mi­k­ser­pult, og de to lands­hold hav­de sun­get de­res na­tio­nalsan­ge, kun­ne der fløjtes i gang til det stør­ste EM no­gen­sin­de. Med for­vent­nin­ger om, at de fran­ske hjem­me­ba­ne­fa­vo­rit­ter vil­le sa­et­te sig tungt på kam­pen mod Rumaenien med de no­get fa­er­re kend­te spil­le­re.

Men så­dan skul­le det ik­ke gå, og der kun­ne ha­ve va­e­ret ta­le om en chokstart ef­ter fi­re mi­nut­ter, hvis ik­ke Bog­dan Stan­cu hav­de valgt at spar­ke li­ge på Hu­go Ll­o­ris, da ru­ma­e­ne­ren fik en enorm chan­ce.

Den skul­le rystes af, og det lig­ne­de, at det var Di­mi­tri Pay­et, som skul­le gø­re no­get ved det. West Ham-kant­spil­le­ren var fly­den­de og fly­ven­de med mas­ser af kre­a­ti­ve drys. Men må­let var At­léti­co Madrid-top­sco­rer An­to­i­ne Gri­ez­mann ta­et­test på at sco­re. Først ram­te han stol­pen, og det gjor­de han må­ske igen, da Pay­et ban­ke­de et fladt ind­la­eg ind i fød­der­ne på ham. Men in­gen mål. Ru­ma­e­ner­ne ta­et på po­int Rumaenien var i kva­li­fi­ka­tio­nen det klart sta­er­ke­ste hold de­fen­sivt med ba­re to mål luk­ket ind i ti kam­pe, og selv om mod­stan­den var kva­li­tetsløf­tet fra Nor­dir­land, Un­garn og Fin­land til fran­ske ver­dens­stjer­ner, var ru­ma­e­ner­ne indstil­let på, hvad der ven­te­de dem. De holdt stand. Og Stan­cu bra­end­te end­nu en stor chan­ce, da han bryst­ta­em­me­de i fel­tet og ka­ste­de sig op til en flug­ter.

Oli­vi­er Girouds dår­li­ge dag i front gjor­de det hel­ler ik­ke sva­e­re­re for land­stra­e­ner Ang­hel Ior­da­nescus ma­end. Men det gjor­de Pay­et igen og igen. 10 mi­nut­ter ef­ter pau­sen bal­let­dan­se­de han sig igen­nem og lag­de bol­den i flug­ter­høj­de til Paul Pog­ba. Det hav­de va­e­ret et drøm­me­mål, hvis ik­ke må­l­mand Ci­pri­an Ta­ta­rus­a­nu hav­de stå­et i vej­en. Og kort ef­ter gik det så galt for ru­ma­e­ner­ne. Giroud steg til vej­rs og sør­ge­de for at gø­re no­get ved Payets fantastiske ind­la­eg. 1-0 til ’Les Bleus’. Ekst­a­sen kun­ne ta­ge fart på Sta­de de Fran­ce.

Li­ge så høj stem­nin­gen var, li­ge så klod­set var Pa­tri­ce Evra, da han be­gik straf­fe på Ni­co­lae Stan­ciu, og med 25 mi­nut­ter igen kun­ne Bog­dan Stan­cu ud­nyt­te det straf­fes­park til at gø­re det til 1-1. Tro­et på po­int var til ste­de i Ru­ma­ei­en li­ge ind­til tre mi­nut­ter før tid. Så var der magi fra Di­mi­tri Pay­et. KAMPFAKTA MÅL: 1-0 Oli­vi­er Giroud (57.), 1-1 Bog­dan Stan­cu (65., straf­fe), 2-1 Di­mi­tri Pay­et (89.) ADVARSLER: Oli­vi­er Giroud, Frank­rig (68.), Vlad Chi­ri­ches (32.), Ra­zvan Rat, (45.), Adri­an Po­pa, Rumaenien (78.) UDVISNINGER: In­gen TIL­SKU­E­RE: 75.113

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.