Vrooooom, sag­de Froo­me

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TOUR-OPTAKT Chris Froo­me (Sky) vi­ste klas­sen, da han i går sat­te de fle­ste af kon­kur­ren­ter­ne og vandt 5. eta­pe af cy­kel­lø­bet Critéri­um du Daup­hiné. På eta­pens sid­ste stig­ning sat­te Froo­me blandt an­dre sin helt sto­re kon­kur­rent Al­ber­to Con­ta­dor (Tin­koff), der måt­te slip­pe, da den for­sva­ren­de Tour de Fran­ce-vin­der kør­te va­ek. Her kun­ne kun Ri­chie Por­te (BMC) va­e­re med, og au­stra­li­e­ren kom ind li­ge ef­ter Froo­me i Vauja­ny. Med sej­ren over­ta­ger Froo­me lø­bets fø­rer­trø­je, da Al­ber­to Con­ta­dor kom i mål uden at kun­ne for­sva­re sit for­spring på fi­re se­kun­der.

Ef­ter nog­le da­ge med fla­de eta­per, var der budt op til den før­ste slag­ud­veks­ling i bjer­ge­ne med syv stig­nin­ger i lø­bet af eta­pens 140 ki­lo­me­ter med en ka­te­go­ri-2 stig­ning op til må­l­by­en som af­slut­ning. Her var den gen­nem­snit­li­ge stig­nings­pro­cent på over­sku­e­li­ge 6,5 pro­cent, men vis­se ste­der nå­e­de den helt op på 12,5 pro­cent.

Med 42 ki­lo­me­ter igen var fem ryt­te­re i ud­brud og hav­de lidt over to mi­nut­ter til fel­tet. Det var An­drey Griv­ko (Asta­na), Day­er Qu­in­ta­na (Mo­vistar), En­ri­co Ga­s­pa­rot­to (Wan­ty-Grou­pe Go­bert), Cy­ril Gau­ti­er (Ag2r) og Bar­tosz Huzarski (Bora). På den sid­ste stig­ning var alt åbent, og først send­te Sky-hol­det Mi­kel Lan­da af­sted. Her­ef­ter an­greb Froo­me, men Con­ta­dor og Por­te sva­re­de igen og kør­te med. Da Froo­me hug­ge­de til igen med lidt over to ki­lo­me­ter til­ba­ge af eta­pen, måt­te Con­ta­dor dog slip­pe.

I den sam­le­de stil­ling har Sky­kap­ta­j­nen syv se­kun­der ned til Ri­chie Por­te på an­den­plad­sen, mens Al­ber­to Con­ta­dor på tred­je­plad­sen er 27 se­kun­der ef­ter Froo­me. Der re­ste­rer to eta­per af lø­bet, som kø­res i den kom­men­de we­e­kend.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.