Lø­ch­te og mak­ker mis­se­de fi­na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den dan­ske ten­nis­spil­ler Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen tab­te sam­men med sin mak­ker, Gil­les Mul­ler fra Luxem­bourg, se­mi­fi­na­len i double­tur­ne­rin­gen i hol­land­ske ’s-Her­to­gen­bosch. Duo­en tab­te i tre sa­et til bri­ten Do­mi­nic Ing­lot og syd­afri­ka­ne­ren Ra­ven Klaa­sen, der er tred­je­se­e­det i tur­ne­rin­gen.

Ni­el­sen og Mül­ler er use­e­det, men slog i kvart­fi­na­len top­se­e­de­de Ni­co­las Ma­hut (Frank­rig) og Ro­han Bo­pan­na (In­di­en). I se­mi­fi­na­len tab­te de dog det af­gø­ren­de sa­et med 8-10 ef­ter at ha­ve tabt før­ste 6-7 og vun­det an­det 6-1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.