Vit­ting­hus klar til se­mi­fi­na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den dan­ske bad­min­ton­spil­ler Hans-Kri­sti­an Vit­ting­hus skal ik­ke re­pra­e­sen­te­re Dan­mark ved som­me­rens OL, men i går un­der­stre­ge­de han, at han kan be­gå sig ved de stør­ste tur­ne­rin­ger.

Ved Su­per Se­ri­es-tur­ne­rin­gen Au­stra­li­an Open spil­le­de han sig vi­de­re til se­mi­fi­na­len med en sejr på 21-14, 21-18 over ja­pa­ne­ren Sho Sa­saki.

I da­gens se­mi­fi­na­le skal dan­ske­ren mø­de in­de­ren Sri­kanth Ki­dam­bi, der er num­mer 13 i ver­den. Vit­ting­hus lig­ger num­mer 12.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.