DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For en fynsk Od­dset-spil­ler er der ek­stra me­get at in­ve­ste­re, når EM-kam­pe­ne lø­ber over ska­er­men.

Ved­kom­men­de spil­le­de nem­lig 100 kro­ner på 10 kam­pe li­ge på til van­vit­ti­ge od­ds 3.926 – og ram­te al­le 10 kam­pe, så der er 392.675 kro­ner til ud­be­ta­ling i ban­ken.

Op­skrif­ten var alt mulig blan­det fra ons­da­gens kam­pe, hvor der bå­de var stor­sej­re til Portu­gal og Bra­si­li­en på kupo­nen – og da beg­ge de to lands­hold la­ve­de syv mål, var det i hvert fald fi­ne va­ed­demål.

Re­sten af kupo­nen var så blan­de­de kam­pe fra den island­ske po­kal og der­na­est fra den bed­ste ra­ek­ke i Egyp­ten. Det er nor­malt ik­ke ra­ek­ker, som man hø­rer ret me­get om, men al­li­ge­vel vi­ste Od­dset-spil­le­ren fra Oden­se så stor kend­skab til dis­se ra­ek­ker, at al­le kam­pe­ne var tip­pet rig­tigt – og den flot­te ge­vinst var en re­a­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.