2,32

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Al­ba­ni­en er kom­met til EM på en stram or­ga­ni­sa­tion og ik­ke ret me­get ri­si­ko, og det har va­e­ret spe­ci­elt ud­talt i før­ste halv­leg i de kam­pe, hol­det spil­le­de i kva­li­fi­ka­tio­nen, hvor der i før­ste halv­leg i de seks kam­pe mod Dan­mark, Ser­bi­en og Portu­gal blot faldt én en­kelt scor­ing. Al­ba­ni­en mø­der et schweizisk hold, der som ud­gangs­punkt ik­ke er no­get de­fen­sivt hold, men man mang­ler kva­li­fi­ka­tio­nens top­sco­rer Jo­sip Dr­mic, mens Xher­dan Shaqi­ri har haft et ska­des­pla­get for­år og ik­ke er i top­form. Der­for lig­ger det ik­ke i kor­te­ne, at der kom­mer mål i før­ste halv­leg hér.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.