1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Før­ste kam­pe for hol­de­ne un­der en slut­run­de kan godt bli­ve nervø­se, men der­u­d­over er det sva­ert at se, at den­ne kamp ik­ke skul­le bli­ve en må­l­rig en af slagsen. Eng­land har vist gan­ske fi­ne of­fen­si­ve tak­ter på det se­ne­ste, selv om man skal pas­se på med at over­for­tol­ke på ven­skabs­kam­pe, hvil­ket og­så ga­el­der rus­ser­ne. Ef­ter man send­te Fa­bio Ca­pel­lo på po­r­ten, er man be­gyndt at spil­le va­e­sent­ligt me­re fri­gjort, hvil­ket man blandt an­det så i test­kam­pen mod Frank­rig, og selv om Alan Dza­go­ev er ble­vet ska­det, vir­ker mindst to mål me­get ta­en­ke­ligt.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.