2,38

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Slovaki­et har va­e­ret gan­ske må­l­rig i man­ge af test­kam­pe­ne, og kom­mer da og­så med me­re of­fen­siv end de­fen­siv kva­li­tet. Det sam­me ga­el­der for Wa­les, som med Aa­ron Ram­sey og åben­lyst Ga­reth Ba­le har to me­get sta­er­ke vå­ben. Det skal selv­føl­ge­lig med, at der for beg­ge hold kan va­e­re man­ge slut­run­de­ner­ver, og at Wa­les skab­te sin suc­ces i kva­li­fi­ka­tio­nen via en sta­erk de­fen­siv og så­le­des holdt Bel­gi­en fra at sco­re, men det er og­så et me­get højt od­ds, der her ser­ve­res på, at beg­ge hold sco­rer - og i hvert fald så højt, at det an­be­fa­les her­fra.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.