Roy­al gOL­fop­bak­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OL-FOR­VENT­NIN­GER end­nu en god pra­e­sta­tion til forta­el­lin­gen om hans se­ne­ste 18 magi­ske må­ne­der. Med si­ne 41 år har han ef­ter­hån­den prø­vet det me­ste, men OL vil al­li­ge­vel va­e­re no­get helt spe­ci­elt.

»Det er en mu­lig­hed, som vi al­drig hav­de tro­et, vi vil­le få. Jeg sy­nes, at VM i fod­bold, Ry­der Cup og OL er det stør­ste, der fin­des i sport­ska­len­de­ren,« lød det fra den fi­re­fol­di­ge Eu­ro­pa Tour-vin­der, der sam­men med Thor­b­jørn Ole­sen tror på mu­lig­he­den for en dansk me­dal­je trods et felt med ver­dens­stjer­ner som Rory McIl­roy og Jor­dan Spieth.

»Hvor re­a­li­stisk er det, at jeg slut­ter top tre i en hvil­ken som helst tur­ne­ring? Jeg sy­nes, det er ri­me­lig re­a­li­stisk. Og når jeg ser på, hvor godt pi­ger­ne og Thor­b­jørn gør det, så er det da re­a­li­stisk,« vur­de­rer Sø­ren Kjeld­sen, der i hvert fald kan reg­ne med roy­al op­bak­ning. Li­ge­som de dan­ske gol­f­pi­ger, hvor der li­ge nu her­sker en uhørt ta­et kamp om, hvem der skal føl­ge Ni­co­le Broch Lar­sen til Rio. En kamp der står mel­lem Emily Kri­sti­ne Pe­der­sen og Nan­na Ko­er­stz Mad­sen. Den en­de­li­ge ud­ta­gel­se af Dan­marks fi­re spil­le­re til OL fo­re­ta­ges 11. juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.