Ri­ck Ast­ley

BT - - WEEKEND -

• 50 år. • Brød som 21-årig igen­nem med sit til da­to stør­ste hit ’Ne­ver gon­na gi­ve you up’. • Fra 1987-89 fulg­te en stri­be hit. • I 2001 ud­gav han en cd’en ’Ke­ep it tur­ned on’, der al­drig rig­tig slog igen­nem. • Gift med den dan­ske film-pro­du­cer og -in­struk­tør Le­ne Baus­a­ger. • Par­ret bor i Ri­ch­mond uden for Lon­don og har dat­te­ren Emi­lie, som bor i Kø­ben­havn. • Den 17. ju­ni ud­kom­mer Ri­ck Ast­leys se­ne­ste al­bum ’50’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.