Rejs ud

BT - - WEEKEND -

I bo­gen ’Hvad sva­rer du, når li­vet kal­der?’ forta­el­ler Lis­beth Jo­han­sen om at for­la­de en kar­ri­e­ren i top­pen af ho­tel­bran­chen for at rej­se ud. Na­er­me­re be­stemt til slum­men i Kolka­ta i In­di­en, hvor hun i dag dri­ver or­ga­ni­sa­tio­nen Litt­leBigHelp. Kri­ste­ligt Dag­blads For­lag, 250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.