’Jeg går sja­el­dent til kon­cert’

Lars ’Chief 1’ Pe­der­sen er klar med ny, glad som­mer­sing­le. Men selv er han alt for ’mil­jøska­det’ til at ny­de at gå ud og hø­re mu­sik

BT - - WEEKEND -

»Min egen bi­o­gra­fi... en me­get sød mand har til­budt at ud­gi­ve min bi­o­gra­fi. Men det kra­e­ver selv­føl­ge­lig, at jeg li­ge skal skri­ve den først. Så jeg ved godt, hvad jeg skal bru­ge som­me­ren og ef­ter­å­ret til.« »Det kan jeg op­rig­tigt ik­ke hu­ske. Jeg går sja­el­dent til kon­cer­ter, for jeg er to­talt mil­jøska­det. Jeg sid­der og ob­ser­ve­rer trom­mesla­ge­ren – om han er ’tight’ el­ler ’swin­ger’ godt nok. Jeg tjek­ker, om bas­sen sid­der godt nok, om om­kva­e­det ram­mer, hvor det skal, og om san­ge­ren har en god dag o.s.v.« Hvad »Det var Håkan Hell­ström (svensk san­ger, red.) i Sto­re Ve­ga. Det var før­ste gang no­gen­sin­de, jeg kun­ne slip­pe før­na­evn­te mil­jøska­de. Det gav en ka­em­pe melan­kolsk lyk­ke­fø­lel­se af livs­gla­e­de. Håkan er en ener og ram­mer li­ge ind i hjer­tet. Vi har for få af hans slags her­hjem­me. Smid hjer­telå­sen va­ek og flyv til stjer­ner­ne.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.