Chief 1

BT - - WEEKEND -

• Født: 21. fe­bru­ar 1970. • Ful­de navn: Lars Pe­der­sen. • Fa­mi­lie: Har en snart fem-årig søn med san­ger Christina Gro­th. • De­but: Medstif­ter af grup­pen ’Ro­ck­ers by Choi­ce’. • Kendt som: Pro­du­cer, tv-va­ert og so­list. • Har pro­du­ce­ret for: San­ne, Big Fat Sna­ke, Bam­se, Ace of Ba­se, Shu-bi-dua, Out­lan­dish. • Ak­tu­el: Med sing­len ’Som­mer­na­et­ter’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.