Vi el­sker kri­mi­er

Den spa­en­dings­fyld­te gen­re har få­et en sa­er­lig plads i dan­sker­nes hjer­ter, og i we­e­ken­den sam­les kri­mi­fans til festi­val i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Ro­sen­da­hl | mros@bt.dk

Ras­mus Søl­berg Ei­nar Pe­ter­sen Finn Hal­f­dan Gå­der, myste­ri­er og mord. Kri­mi­gen­ren fa­sci­ne­rer og over­ra­sker – og dan­sker­ne er vil­de med det. Så vil­de, at fle­re tu­sin­de i we­e­ken­den sam­les til kri­mi­festi­va­len Co­pen­ha­gen Cri­me i Kø­ben­havn.

Her forta­el­ler kend­te for­fat­te­re, rets­me­di­ci­ne­re og an­dre ’kri­mi­eks­per­ter’ om de­res er­fa­ring med den fol­ke­ka­e­re gen­re. Det er før­ste gang, at festi­va­len bli­ver af­holdt, men spør­ger man Ti­na Røs­sel, som er pro­jekt­le­der bag ar­ran­ge­men­tet,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.