Had

BT - - NYHEDER -

sta­ten Maryland. Hun har en seks-årig Ma­sters-ud­dan­nel­se fra Uni­ver­si­ty of Maryland.

Og selv­om man­ge af de ra­ci­sti­ske kom­men­ta­rer på in­ter­net­tet frem­ha­e­ve­de dem som me­re op­lag­te vindere, er kon­kur­ren­cens num­mer to og tre al­le­re­de kom­met Des­hau­na Bar­ber til undsa­et­ning.

Så­le­des si­ger Miss Hawaii, Chel­sea Har­din, der i år kom på an­den­plad­sen:

»Des­hau­na er smuk - in­de­fra og ud. Hun har fuldt fortjent sin sejr. Hun vil gø­re os al­le stol­te ved Miss Uni­ver­se-kon­kur­ren­cen. Og det bed­ste, man kan gø­re over for kri­tik, er at hol­de ho­ve­d­et højt.«

Vel talt, Miss Hawaii. KONTROVERS Det var Do­nald Trump, der med en so­lid dol­lar-ind­sprøjt­ning og mas­ser af PR i 2002 red­de­de skøn­heds­kon­kur­ren­cer­ne ’Miss USA’ og ’Miss Uni­ver­se’ fra ban­kerot. Men sid­ste år blev han tvun­get til at sa­el­ge he­le mo­le­vit­ten. Ef­ter at den kon­tro­ver­si­el­le pra­esi­dent­kan­di­dat i en tv-trans­mit­te­ret ta­le be­skrev me­xi­can­ske im­mi­gran­ter som ’vold­ta­egts­for­bry­de­re’ og ’mor­de­re’ na­eg­te­de tv-ka­na­len NBCs Uni­vi­sion at sam­ar­bej­de med Trump.

Han an­lag­de sag imod NBC. Men før sa­gen nå­e­de frem til en rets­sal, blev der ind­gå­et for­lig. Og Do­nald Trump solg­te bå­de ’Miss USA’ og ’Miss Uni­ver­se’.

I år blev ’Miss USA’ kun strea­met via in­ter­net­tet.

Men na­e­ste år vil beg­ge kon­kur­ren­cer bli­ve trans­mit­te­ret via én af USAs stør­ste ka­na­ler, Fox.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.