Skan­da­len i 2015

BT - - NYHEDER -

• 1: • 2: SKANDALE Når 26-åri­ge Des­hau­na Bar­ber til de­cem­ber skal re­pra­e­sen­te­re USA ved årets Miss Uni­ver­se­kon­kur­ren­ce, så vil ar­ran­gø­rer­ne gø­re hvad som helst for at und­gå en skandale som den, der sid­ste år ryd­de­de al­ver­dens for­si­der. 20. de­cem­ber 2015 nå­e­de af­te­nens va­ert Ste­ve Har­vey så­le­des at ud­rå­be Miss Co­lom­bia, Ari­ad­na Gu­ti­er­ra, som årets ’Miss Uni­ver­se’.

Ste­ve Har­vey nå­e­de så­gar at pla­ce­re kro­nen på ho­ve­d­et af den lam­slå­et-lyk­ke­li­ge frø­ken Gu­ti­er­ra, før han op­da­ge­de, at han hav­de be­gå­et sit livs stør­ste fejl­ta­gel­se.

Af­te­nens vir­ke­li­ge vin­der var nem­lig ’Miss Phi­lip­pi­nes’, Pia Alon­zo Wurtz­bach. Miss Co­lom­bia var kom­met på an­den­plad­sen. Og mens sa­lens ti­tu­sind­vis af til­hø­re­re holdt vej­ret og mil­li­o­ner af tv-se­e­re for­søg­te at for­stå, hvad der net­op var sket, tog Ste­ve Har­vey kro­nen af Ari­ad­nas ho­ved og pla­ce­re­de den i ste­det på ho­ve­d­et af fi­lip­pin­ske Pia.

»Jeg for­sø­ger at glem­me det. Men hver ene­ste dag ta­en­ker jeg på det. Det er som et ma­re­ridt - selv når jeg ik­ke sover,« sag­de Ste­ve Har­vey for­ny­ligt in­ter­view.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.