Ber­lusco­ni un­der kni­ven

BT - - NYHEDER -

Tirs­dag skal Sil­vio Ber­lusco­ni ope­re­res i hjer­tet, op­ly­ser den tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­sters la­e­ge, Al­ber­to Zan­gril­lo, skri­ver Ritzau. La­e­gen forta­el­ler, at den tid­li­ge­re re­ge­rings­chef, der skal un­der kni­ven tirs­dag, er ‘fortrøst­nings­fuld’, men og­så ‘ud­mat­tet og neds­lidt’. 79-åri­ge Ber­lusco­ni blev i den­ne uge ind­lagt med hjer­tesvigt et ho­spi­tal i Mila­no, hvor han skal ha­ve en ny hjer­te­klap. Ope­ra­tio­nen ven­tes at va­re om­kring fi­re ti­mer. Der er to pct. ri­si­ko for en dø­de­lig ud­gang, op­ly­ser Zan­gril­lo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.